Srovnání PPC reklamy s jinými formami propagace

Specifika PPC reklamy ve vztahu k ostatním způsobům propagace na internetu už možná znáte. Jak se však profiluje ve vztahu o ostatním - offlinovým - formám reklamy?

Jak si PPC stojí oproti jiným formám reklamy

Všimli jste si, že dnes už většina billboardů, inzerátů v tisku, ale i rádiových a často i TV reklam končí uvedením WWW adresy? Na billboard, inzerát v tisku či reklamu v rádiu nebo v TV se ale poměrně špatně kliká. Proč uživatelům cestu komplikovat a neoslovit je rovnou na internetu, kam je stejně chcete dostat? Uživatelé již na internetu jsou, je tam i vaše reklama?

PPC reklama vs. televizní reklama

 • Reklama v televizi je pravým opakem výkonnostní reklamy. Zaměřuje se zejména na posílení brandu a zvýšení povědomí o značce. Jako masmédium umí oslovit širokou veřejnost, ale velký problém je přesné zacílení na specifické cílové skupiny. Nevěřte chvástání televizí, jak dobré cílení že to nabízejí.
 • Pokud uvádíte na trh nový produkt s širokou cílovou skupinou, televize může být vhodným nástrojem, jak o něm dát vědět velkému počtu potenciálních zákazníků. Ovšem i v tomto případě lidé často hledají další informace o produktu - a hádejte kde - právě na internetu.
 • Měřitelnost výsledků televizních kampaní je problematická a plná spekulací, zvlášť proto, že je prakticky nemožné identifikovat jednotlivé obchodní transakce, ke kterým na základě kampaně došlo. Rozlišení je o to komplikovanější, že televizní kampaně jsou obvykle doprovázeny kampaněmi v jiných typech médií.
 • Ze špatné měřitelnosti samozřejmě vyplývá i fakt, že o výkonovém platebním modelu na způsob PPC si můžete u televizní reklamy nechat jen zdát. Vždy platíte za "zobrazení". Problematická je tak u televizní reklamy i vysoká cena, plynoucí z malé konkurenčnosti TV stanic v ČR. V silně konkurenčním internetovém prostředí jsou ceny tlačeny dolů, nehledě na podstatně výhodnější platební model.

PPC reklama vs. reklama v rádiu

 • Vlastnosti reklamy v rádiu, zejména u celoplošných stanic, se principiálně příliš neliší od toho, co platí pro televizní reklamu. Problematická je opět zejména nepřesná cílitelnost a měřitelnost.
 • Pusťte si libovolnou rádiovou stanici a počkejte na první tři reklamy, které uslyšíte. Vsadíme se s vámi, že dvě ze tří budou na konci spotu informovat o WWW stránkách klienta. Už to samo o sobě je v podstatě paradoxní. Navíc, zkoušeli jste někdy kliknout na reklamu v rádiu? Nejde to, a to je další bariéra v přechodu do vaší (online) prodejny. Proč tedy neinzerovat přímo na internetu, když je to cenově výhodnější, mnohem lépe zacílitelné a přesně měřitelné?
 • Často si uživatelé z rádiových reklam pamatují slogan. Ve skutečnosti právě to je často cílem využití rádia v reklamních kampaních. A co když lidé zadají slogan, který slyšeli v rádiu, do vyhledávače? Dostanou se tam, kam mají?

PPC reklama vs. reklama v tisku

 • Inzerce v tisku může být o něco lépe cílitelná, než je reklama v rádiu či v televizi. To samozřejmě neplatí pro celoplošně vydávané tituly, ale pro odborné tituly s malým nákladem. To je ovšem kompenzováno obvykle velmi špatným poměrem cena/výkon, ve kterém lze reklamu v tisku zařadit až na chvost typů reklamních médií.
 • Velmi problematická je i měřitelnost. Pokud nebudete čtenáře nutit vystřihovat slevový kupon nebo volat na speciální telefonní linky, tak se jen velmi těžko dozvíte, kdo nakoupil právě díky této reklamě.
 • Situaci v měřitelnosti komplikuje i fakt, že u řady tištěných titulů je znám pouze vydaný náklad, ale informace o remitendě, resp. o skutečné reálné čtenosti, nebývá vždy k dispozici. Navíc stejně jako v televizi a v rádiu je veškeré "měření" založeno na extrapolacích dat získaných na úzkém vzorku čtenářů. Nikdy tak nejde o exaktní měření reálného stavu.
 • Podobně jako v rádiu i reklamy v tisku často končí informací o WWW stránkách klienta, a opět se tedy nabízí otázka, proč neinzerovat přímo na internetu.

PPC reklama vs. outdoorová reklama

 • U outdoorové reklamy již o účinnosti v zásadě nelze hovořit. Ať se svými penězi uděláte cokoli, bude to lepší než utratit je v outdooru.
 • Navíc, pokud pomineme reklamy, které si kladou za cíl opravdu pouze budování značky, na velkém počtu venkovních reklam najdeme WWW adresu inzerenta. Schválně si jich pár prohlédněte. Je pravda, že v éře chytrých mobilních telefonů a mobilního internetu není vyloučeno, že klient zadá adresu do prohlížeče v mobilu. Ale proč to dělat komplikovaně, když lze téhož uživatele oslovit podstatně efektivněji, přímo na internetu.

PPC reklama vs. plošná internetová reklama

 • PPC reklama využívá řadu formátů používaných i u plošné reklamy, v tomto směru se prakticky možnosti neliší.
 • Hlavní odlišnost je v platebním modelu. PPC reklamu platíte za klik, tedy platíte pouze za uživatele, kteří o vaše sdělení projeví zájem a na reklamu kliknou. Plošná reklama je placena za zobrazení, takže nesete velké riziko spojené s nesprávným výběrem serveru, na kterém chcete inzerovat. Ale i při správném naplánování plošné reklamy je její cena, při stejném výkonu jako u PPC reklamy, obvykle několikanásobně vyšší. A rizik je více. Kromě výběru správných serverů je reklamu obvykle potřeba nakupovat ve větších objemech, bez možnosti kampaň přerušit, větší nároky jsou kladeny také na zpracování kreativy, u které je tlak na její účinnost větší než u PPC reklamy.
 • Podstatný rozdíl je také ve způsobu plánování reklamy. Zatímco u klasické reklamy se vychází z odhadu, který je založen na průzkumu malého vzorku čtenářů, u PPC reklamy cílíte buď na explicitní poptávku (dotaz uživatele ve vyhledávači), nebo na situaci, kdy je pravděpodobné, že uživatel o vaše sdělení bude mít zájem (uživatel čte stránku, která se určitým způsobem týká vašeho produktu či služby).

Máte zájem o naše služby? Napište nám.

Pošlete nám vyplněný formulář a buďte ve střehu - do 2 hodin se vám ozveme.

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Nebojte, vyplněním formuláře se k ničemu nezavazujete.

 

Poslat emailem