Jak fungují PPC systémy

Fungování PPC systémů pro vás může být velkou neznámou. To se však změní, jakmile si přečtete tento stručný popis.

Základní informace o PPC systémech

  • První PPC systémy začali vytvářet provozovatelé vyhledávačů. Všimli si, že klíčová slova, která uživatelé do vyhledávače zadávají, mohou nabízet inzerentům, kteří na ně navážou svou reklamu. Proto se PPC reklamě říká také reklama ve vyhledávačích.
  • Paralelně s vyhledávači se platební model PPC začal uplatňovat také v kontextové reklamě, nabízené v tzv. obsahových sítích či kontextových systémech. Kontextová reklama se, jak název napovídá, zobrazuje v určitém kontextu. Tím je obvykle kontext stránky, kterou právě uživatel prohlíží. Lze předpokládat, že při čtení recenze mobilního telefonu může mít zájem o tento telefon, o příslušenství k tomuto telefonu, o komplementární produkty nebo substituty. Kontextové systémy analyzují textový obsah stránky a vybírají pro něj vhodné reklamy. V tomto ohledu se kontextové systémy od vyhledávačových PPC systémů neliší. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že ve vyhledávačích uživatel klíčová slova explicitně zadává, kdežto v kontextových systémech se klíčová slova odvozují implicitně od obsahu prohlížené stránky.
  • Objevil se tak nejen nový platební model (platba za klik), ale zejména nový a přesnější způsob cílení. Zatímco sociodemografické plánování, používané běžně u plošné reklamy, staví pouze na předpokladech odvozených od určitého vzorku uživatelů, PPC systémy cílí reklamu buď přímo na explicitní poptávku konkrétního uživatele (dotaz ve vyhledávači), nebo implicitně podle kontextu stránky, na které se uživatel nachází.
  • Reklama v PPC systémech se nakupuje v online aukci. Vyšší cena, kterou jste za klik ochotni nabídnout, vám dává větší šanci na lepší pozici při zobrazení vaší reklamy. V praxi však hraje v umístění inzerátu roli kromě ceny také skóre kvality. To shrnuje řadu kvalitativních faktorů, jako je např. účinnost inzerátu (míra prokliku), relevantnost klíčových slov, ale i kvalita stránky. Při každém zobrazení pozice v PPC systému se tyto faktory v reálném čase přepočítávají a na vyšších pozicích se umisťují inzeráty s lepší kombinací ceny a skóre kvality. V článku na Sunitce jsme se podívali na faktory ovlivňující skóre kvality podrobně.
  • PPC systémy, zejména ty kontextové, si lze představit jako zprostředkovatele reklamy mezi médii a inzerenty. Pro inzerenty systém zastřešuje více menších serverů, nad kterými nabízí jednotné rozhraní pro správu. Pro média naopak odpadá nutnost provozovat obchodní oddělení, nasazovat vlastní systém pro správu reklamy apod.
  • Klíčovou vlastností, kterou vítají inzerenti, ale usilovat o ni musí především provozovatele PPC systémů, je možnost přesného cílení. Pokud by totiž inzerce nebyla adresná, nikdo by na ni neklikal a příjmy provozovatelů PPC systémů by byly nulové. Provozovat PPC systém na sebe tak do určité míry přebírá odpovědnost za to, že se vaše reklamní sdělení zobrazuje relevantním příjemcům, jinak by se mu provozování PPC systémů nevyplatilo - na reklamu by nikdo neklikal.
  • Trendem v PPC systémech je behaviorální cílení. Cílit je dnes již možné např. podle geografických kritérií, jazyku apod. Do budoucnosti lze očekávat, že systémy budou cílení reklamy optimalizovat behaviorálně automaticky, čímž bude dosaženo ještě větší přesnosti zásahu.
  • Od roku 2010 je možné v systému Google AdWords využít tzv. remarketing. Jde o techniku, pomocí které můžete v různých časových odstupech oslovit stále stejného uživatele se stupňovanou kampaní. Např. pokud prodáváte tiskárny a víte, že vaši zákazníci potřebují nový toner přibližně jednou za tři měsíce, můžete kupujícím tiskáren po třech měsících od nákupu začít zobrazovat reklamu na tonery pro tiskárny, které si zakoupili.

Máte zájem o naše služby? Napište nám.

Pošlete nám vyplněný formulář a buďte ve střehu - do 2 hodin se vám ozveme.

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Nebojte, vyplněním formuláře se k ničemu nezavazujete.

 

Poslat emailem