Na co si dát při webdesignu pozor

Pokud pro realizaci webu zvažujete i jiné dodavatele než nás, může pro vás být užitečný následující seznam nejčastějších chyb, ke kterým při navrhování webu dochází.

Nejčastější problémy firemních webů

  • Web není navrhován s ohledem na marketingové cíle. Jednoduše řečeno, web není postaven tak, aby přinášel zisk. Prezentuje např. web správně výhody vašich produktů a služeb oproti konkurenčním?
  • Web je nepřehledný, špatně strukturovaný, těžko přístupný, s komplikovanou navigací. Může sice sledovat cíl zisku, ale je pravděpodobné, že jeho dosažení bude pro tyto chyby obtížné.
  • Obsah webu je nedostatečný, nedůvěryhodný. Jde o jednu z nejčastějších chyb, se kterou se na webech setkáváme.
  • Web není optimalizovaný pro vyhledávače. To může vyvolat nemalé dodatečné náklady, pokud se ho rozhodnete optimalizovat později.
  • Web nesplňuje technické standardy a další požadavky kladené na jeho moderní zpracování. To může vést k penalizacím u některých vyhledávačů nebo problémům s přístupností.
  • Web není jednoduše rozšiřitelný. Pokud se v budoucnu rozhodnete funkcionalitu webu rozšiřovat, může to znamenat nezanedbatelné náklady. Téměř každý web totiž bude dříve či později třeba upravit nebo rozšířit.
  • Web nedokáže zapůsobit na emoce zákazníka a vyvolat spontánní nákup.
  • Web nereflektuje empiricky zjištěný fakt, že k nákupu či jiné požadované akci dochází zpravidla až při opakované návštěvě.

Vytvořením webu vše teprve začíná

Internetový marketing přivádí potenciální zákazníky

Web funguje jako multiplikátor investic do internetové reklamy. Výsledný efekt si můžete představit opravdu jakou součin dvou hodnot, z nichž jedna představuje výkon internetového marketingu a druhá kvalitu zpracování a obsahu webu.

Multiplikátor investic do internetového marketingu

Jak vidíte z tabulky, maximální efekt se dostaví pouze v případě, že obě hodnoty jsou maximální. Proto každá investice do tvorby nového webu by měla být předem plánována s ohledem na následnou investici do internetového marketingu.

Teprve internetový marketing prověří skutečné kvality webu a přinese návratnost investic. Dobrou zprávou pro vás je, že Sun má ve výkonově orientovaném internetovém marketingu mnohaletou praxi a řadu spokojených a profitujících klientů. Rádi vám s internetovým marketingem pomůžeme. Pomůžeme vám např. s PPC reklamou ve vyhledávačích a obsahových sítích, marketingem na Facebooku a v jiných v sociálních sítích atd.

Kvalitní obsah je nutností

V praxi se často setkáváme s tím, že klienti podceňují onu dlouhodobější, pracnější, ale zároveň naprosto nenahraditelnou složku využití webu coby marketingového nástroje, kterou je poskytování kvalitního obsahu. V rámci vývoje webu vám samozřejmě rádi texty pro web dodáme, ale ty je v budoucnosti třeba dále rozvíjet a aktualizovat, jinak postupně zestárnou a nebudou pro návštěvníky vašeho webu atraktivní.

Kvalitní obsah webu znamená obsah s vysokou informační hodnotou a s vysokou relevancí vzhledem k uživatelům webu. Pokud je navíc unikátní, je pravděpodobné, že váš web začnou navštěvovat lidé i z jiných zdrojů, než jsou vaše vlastní marketingové aktivity - z vyhledávačů, z odkazů umístěných na jiných stránkách, z doporučení známých apod. Zpětné odkazy na web jsou ostatně brány jako způsob hodnocení kvality webu, který používají všechny moderní vyhledávače.

Je běžné, že řada společností nemá k dispozici interního grafika. Angažovat člověka znalého zákonitostí správné tvorby webového obsahu může být pro ně komplikované. Proto mezi našimi službami najdete i správu obsahu webu.

Máte zájem o naše služby? Napište nám.

Pošlete nám vyplněný formulář a buďte ve střehu - do 2 hodin se vám ozveme.

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Nebojte, vyplněním formuláře se k ničemu nezavazujete.

 

Poslat emailem