HTML

HyperText Markup Language (HTML) je značkovací jazyk pro hypertext používaný při tvorbě webových stránek. Hypertextové odkazy, které jsou základním stavebním kamenem webových stránek, umožňují nelineární strukturování textu.

Definice pojmu

Poslední standardizovanou verzí je HTML 4.01 z roku 1999. Pro vývoj HTML je charakteristické, že implementace předchází standardy. Jinými slovy, novinky se nejdříve objevují v prohlížečích, bez opory ve standardu. Ta se objevuje vždy až se zpožděním pro ty funkce prohlížečů, které se ukážou jako životaschopné a v souladu s principy, na kterých je HTML postaveno.

Jazyk HTML definuje značky (tzv. tagy) a jejich atributy. Značky se verzi od verze HTML liší, i když je snaha zachovávat zpětnou kompatibilitu. Mezi jednotlivé značky se uzavírají části textu a tím je určován význam (tzv. sémantika) obsaženého textu. Názvy jednotlivých značek (tagů) se uzavírají mezi úhlové závorky < a >.

Části dokumentu tvořené otevíracím tagem, obsahem a odpovídajícím ukončovacím znaménkem tvoří tzv. element (prvek) dokumentu. Například <strong> je otevírací značkou pro zvýraznění textu a <strong>text, který chcete zvýraznit</strong> je element obsahující zvýrazněný text.

Výsledný text na stránce tedy bude zobrazen jako zvýrazněný: text který chcete zvýraznit. Součástí obsahu elementu mohou být další vnořené elementy. Atributy jsou doplňující informace, které upřesňují vlastnosti elementu.

Tagy jsou obvykle párové, přičemž koncová značka je shodná se značkou počáteční, jen má před názvem lomítko. Existuje však také velké množství nepárových tagů, které nemají žádný obsah a nevyužívají žádnou koncovou značku.

Příkladem může být například tag pro vykreslení vodorovné čáry <hr />. Tagy mohou dále obsahovat atributy, jež popisují jejich vlastnosti či nesou jinou informaci. Koncové značky již atributy nemají.

HTML je základním stavebním prvkem webových stránek. Aby bylo dosaženo vzhledu stránek tak, jak je známe z prohlížeče, je třeba HTML spojit s řadou dalších technologií. Mezi ty nejdůležitější patří CSS, JavaScript a DOM. Z HTML je také odvozen jazyk XHTML, který na rozdíl od HTML odpovídá standardu XML.

Práce na příští verzi HTML, HTML5, započalo konsorcium W3C již v roce 2004, ale ve standardizované podobě nebylo HTML5 ještě v polovině roku 2011. Oproti HTML4 přináší HTML5 mnohé rozdíly.

Přidává nové tagy pro sémantickou definici struktury stránky, podporu offline aplikací, perzistentní úložiště na straně klienta včetně možnosti využít relační databázi apod.

Kde najdete další informace

Mohlo by vás také zajímat

Máte zájem o naše služby? Napište nám.

Pošlete nám vyplněný formulář a buďte ve střehu - do 2 hodin se vám ozveme.

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Nebojte, vyplněním formuláře se k ničemu nezavazujete.

 

Poslat emailem