PR

Public Relations (PR) jsou postupy, pomocí kterých společnosti vytvářejí a udržují své vztahy s odbornou i širokou veřejností. Cílem PR je poskytování informací veřejnosti, zjišťování zpětné vazby, ale i její ovlivňování.

Definice pojmu

Obor PR se začal rozvíjet po druhé světové válce a souvisí s rozvojem medií v tomto období. S růstem moci médií se pro společnosti stává stále důležitější mít je na své straně.

PR představují dlouhodobou a cílevědomou činnost, která by měla mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné vazby a dalších informací od veřejnosti.

PR bývají často využívány k ovlivňování názorů odborné veřejnosti a zprostředkovaně i široké veřejnosti. PR mají ve velkých společnost často za úkol také zlepšovat informovanost a zvyšovat motivaci zaměstnanců.

Důležitým aspektem PR je obousměrnost komunikace.

Marketingově orientované PR jsou nyní často považovány za klíčové prvky v marketingovém mixu. Na rozdíl od reklamy se PR zaměřuje na dlouhodobé cíle, jako je image a budování vztahů s cílovými skupinami.

PR často využívá prostředků, u kterých není rozpoznatelné, zda jde o reklamu či nikoliv. Mezi oblíbenými internetovými reklamními formáty najdeme i tzv. PR článek. Přestože jde o formát označený jako reklama, jeho název je odvozen právě od toho, že se snaží vyvolat zdání běžného "nereklamního" obsahu média.

Kde najdete další informace

Mohlo by vás také zajímat

Máte zájem o naše služby? Napište nám.

Pošlete nám vyplněný formulář a buďte ve střehu - do 2 hodin se vám ozveme.

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Nebojte, vyplněním formuláře se k ničemu nezavazujete.

 

Poslat emailem