KPI

Key Performance Indicators (KPI) jsou statistické ukazatele s vyšší úrovní agregace určené k měření výkonu. Poskytují rychlý přehled o výkonu a trendu vývoje výkonu ve sledované oblasti bez nutnosti zkoumat velké množství dat.

Definice pojmu

Úlohou KPI je co nejrealističtěji vypovídat o úspěšnosti či neúspěšnosti sledované činnosti.

Sledovanými ukazateli na celofiremní úrovni jsou často zisk, tržby, náklady apod. V případě internetového marketingu často používáme ukazatele jako návštěvnost, míra prokliku, konverzní poměr, cena za klik, návratnost investic apod. Jde o techniku sledování výkonu, bez které se neobejde např. webová analytika.

KPI se sledují za různá časová období. Dlouhodobým sledováním KPI lze vypozorovat i trendy klíčových ukazatelů. Sledováním KPI můžeme identifikovat problémy a příležitosti ke zlepšení.

Hlubší analýzou faktorů, které tvoří KPI, lze dojít k příčinám. KPI si také můžeme představit jako semafor, který nám poskytuje rychlou informaci o tom, v jakém vztahu je sledovaný systém či proces.

Zdroji pro stanovování KPI jsou obvykle velmi podrobná technická data, výstupy jsou pak srozumitelné manažerům bez nutnosti, aby znali technické podrobnosti.

KPI je také vhodné využít pro stanovování cílů. Ve skutečnosti jsou sledované KPI odvozovány právě od cílů.

Správně zadané cíle mají být mj. měřitelné a konkrétní. Při stanovení cílů jako cílových hodnot KPI jsou obě tyto vlastnosti zajištěny. U cílů měřených pomocí KPI lze rozhodnout, zda jich bylo dosaženo či nikoliv.

Kde najdete další informace

Mohlo by vás také zajímat

Máte zájem o naše služby? Napište nám.

Pošlete nám vyplněný formulář a buďte ve střehu - do 2 hodin se vám ozveme.

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Nebojte, vyplněním formuláře se k ničemu nezavazujete.

 

Poslat emailem