TDD

Test-Driven Development (TDD) je přístup k vývoji software. Nejprve se definuje funkcionalita software, následně píší testy, které ověřují správnou funkci aplikace, a samotná implementace aplikace probíhá až v posledním kroku.

Definice pojmu

TDD je založeno na opakování krátkého vývojového cyklu, který probíhá v následujících krocích:

  • Vývojář naprogramuje nejdříve test pro novou funkcionalitu, který nefunguje - nemá co testovat, aplikace ještě není funkční.
  • Vývojář naprogramuje funkcionalitu a spustí test. Pokud test projde, může programátor přistoupit k dalšímu kroku.
  • Vývojář refaktatoruje či jinak upravuje programový kód a může se spolehnout na test vytvořený podobě prvního kroku.

Výhodou důsledného uplatnění TDD je především dodání jistoty vývojářům, že změna, kterou provedou v jedné části softwaru, negativně neovlivní jinou část systému. Např. že oprava chyby v určité komponentě, která se projevuje jen na jednom místě, kde je komponenta použita, negativně neovlivní jinou část systému, který využívá stejnou komponentu. Právě obava z takových vedlejších efektů vede u vývojářů k neochotě kód opravovat či vylepšovat. Pokud je celá aplikace popsána testy, je možné po každé provedené změně ověřit, zda nedošlo v některé části aplikace k neočekávanému vedlejšímu efektu či chybě.

Nevýhoda TDD plyne ze skutečnosti, že i test je aplikace, která není k chybám náchylná o nic méně.

Kde najdete další informace

Mohlo by vás také zajímat

Máte zájem o naše služby? Napište nám.

Pošlete nám vyplněný formulář a buďte ve střehu - do 2 hodin se vám ozveme.

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Nebojte, vyplněním formuláře se k ničemu nezavazujete.

 

Poslat emailem