SWOT analýza

SWOT analýza je metoda identifikace klíčových vlastností projektu, podnikatelského záměru apod. Analýza probíhá na poměrně vysokém stupni agregace a abstrakce. Hojně se využívá v oblasti (strategického) marketingu.

Definice pojmu

SWOT analýza sloučí k určení silných stránek (Strengths), slabých stránek (Weakness), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), které se váží k jakémukoli projektu, zejména podnikatelského charakteru.

Často se užívá ve strategickém marketingu, je to nejjednodušší metoda komplexního hodnocení fungování firmy.

Metoda sestává z třídění a evaluace jednotlivých činitelů, které jsou rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin.

Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.

Kde najdete další informace

Máte zájem o naše služby? Napište nám.

Pošlete nám vyplněný formulář a buďte ve střehu - do 2 hodin se vám ozveme.

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Nebojte, vyplněním formuláře se k ničemu nezavazujete.

 

Poslat emailem